?

Log in

tovebianca [entries|archive|friends|userinfo]
tovebianca

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Jun. 5th, 2011|12:46 pm]
tovebianca
[Tags|]

tiebele by tovebiancatiebele
link2 comments|post comment

museum of bellas artes [Dec. 7th, 2010|12:24 am]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket


museum of bellas artes i P3 pop.

lyssna här
linkpost comment

(no subject) [Oct. 14th, 2010|11:05 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

halsmandlar i brons av emma hanseklint
linkpost comment

(no subject) [Oct. 14th, 2010|06:17 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

Photobucket
linkpost comment

(no subject) [Sep. 14th, 2010|04:14 pm]
tovebianca
[Tags|]

museum of bellas artes

museum of bellas artes

linkpost comment

(no subject) [May. 19th, 2010|01:30 pm]
tovebianca
[Tags|, ]

Photobucket
link1 comment|post comment

(no subject) [May. 19th, 2010|01:26 pm]
tovebianca
[Tags|, ]

Photobucket

Photobucket
linkpost comment

(no subject) [May. 10th, 2010|04:13 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket
linkpost comment

(no subject) [May. 10th, 2010|04:11 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

Photobucket

Photobucket
linkpost comment

(no subject) [Mar. 18th, 2010|03:37 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

Photobucket

Photobucket
linkpost comment

(no subject) [Mar. 18th, 2010|03:34 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket
linkpost comment

(no subject) [Feb. 14th, 2010|11:14 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

Photobucket

Photobucket
linkpost comment

(no subject) [Feb. 14th, 2010|11:11 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

Photobucket

Photobucket

johanna
linkpost comment

(no subject) [Feb. 14th, 2010|11:10 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

kristofer
linkpost comment

(no subject) [Nov. 17th, 2009|05:39 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket
linkpost comment

(no subject) [Nov. 17th, 2009|05:33 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

Photobucket
link1 comment|post comment

(no subject) [Nov. 16th, 2009|06:19 pm]
tovebianca
Photobucket
link3 comments|post comment

(no subject) [Oct. 30th, 2009|06:42 pm]
tovebianca
Photobucket
linkpost comment

(no subject) [Oct. 16th, 2009|12:54 am]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

Photobucket

Photobucket
link1 comment|post comment

(no subject) [Oct. 15th, 2009|03:01 pm]
tovebianca
[Tags|, ]


stop motion med lera.
samarbete med felix andersson
vinnare av kolla!priset i filmkategorin 2010.

Photobucket
link2 comments|post comment

(no subject) [Oct. 2nd, 2009|07:10 pm]
tovebianca
[Tags|]

Tema Ögat.

1. Stilisera ett ögonpar, svartvitt.
2. Skapa ett mönster utifrån det stiliserade ögonparet.
3. Skapa en produkt utifrån ögonparet och/eller mönstret.

Photobucket

Photobucket

Photobucket
link2 comments|post comment

(no subject) [Aug. 13th, 2009|02:27 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

Photobucket
linkpost comment

(no subject) [Jul. 17th, 2009|04:15 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

Photobucket

Photobucket
link3 comments|post comment

midsommar [Jul. 6th, 2009|02:37 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

Photobucket

Photobucket
linkpost comment

(no subject) [Jul. 1st, 2009|11:38 am]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket
link1 comment|post comment

(no subject) [Jun. 30th, 2009|01:54 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket
linkpost comment

(no subject) [Jun. 16th, 2009|03:02 pm]
tovebianca
Photobucket
barcelona
link1 comment|post comment

(no subject) [May. 7th, 2009|03:34 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

inbjudan till en födelsedagsfest
link1 comment|post comment

telia [Apr. 20th, 2009|11:01 am]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket

Photobucket

Photobucket

går som film på tv också
link2 comments|post comment

(no subject) [Mar. 24th, 2009|12:14 pm]
tovebianca
[Tags|]

Photobucket
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]